Fundacja elManto

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa

Przekaż darowiznę

Wsparcie finansowe pozwala nam istnieć

 

Dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować nasze cele statutowe oraz rozwijać działalność Fundacji. Całość darowizn przeznaczamy na rozpowszechnianie Kultu Matki Bożej wśród Polaków oraz na krzewienie wartości katolickich oraz działalność na rzecz promowania i obrony cywilizacji chrześcijańskiej.

 
Działania promocyjne – krzewienie kultu Matki Bożej

Rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej, aby była bardziej znana i kochana.

 
Działania edukacyjne – krzewienie wartości katolickich

Rozpowszechnianie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego, zgodnej z nauką Kościoła katolickiego.

 
Działania operacyjne – wspieranie inicjatyw społecznych

Pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom katolickim w ich rozwoju i sprawowaniu kultu religijnego, oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej.

Przekaż darowiznę

Dane adresowe:

Fundacja elManto

ul. Twarda 44, 00 – 831 Warszawa

Tytuł wpłaty:
Cele statutowe Fundacji

Nr konta: 65 1140 2004 0000 3902 8001 4763

Bóg zapłać za wsparcie i bycie apostołem Kultu Matki Bożej!