Fundacja elManto

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa

Warsztaty

#SpotkanieOnline – dla kobiet w Dniu Kobiet

Pandemia wszystkich zmusiła do organizacji życia online. My również przełączyliśmy się na spotkania w świecie wirtualnym. Razem ze Wspólnotą Trudnych Małżeństw Sychar zorganizowaliśmy spotkanie online dla kobiet z Panią Magdaleną Kleczyńską.

Na spotkaniu w Dniu Kobiet 2021 roku mówiliśmy o podstawach komunikacji w budowaniu trwałych więzi międzyludzkich.

Spotkanie odbyło się na platformie Google Meet. Brało w nim udział 25 kobiet.

Z ramienia Fundacji byliśmy odpowiedzialni za organizację wydarzenia od A do Z: przygotowanie zapowiedzi wydarzenia, prowadzenie zapisów, kontakt z uczestniczkami, koordynowanie spotkania na żywo.

Ciekawe doświadczenie, które przyniosło nam nie tylko dużo satysfakcji, ale także praktyki.