Fundacja elManto

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa

office@elmanto.org

Pragniemy, aby Matka Boża
była bardziej znana i kochana.

logo-color

Twoja przestrzeń do pracy

Obecnie realizujemy nasz główny projekt - niezależną platformę pomagającą w sprawnym zarządzaniu Bożymi inicjatywami. Tworzymy narzędzie, które pozwoli uwolnić się od dyktatury Big Techu, promować Boże wartości oraz usprawni komunikację w zespole.
NASZE WARTOŚCI

Matka Boża #bardziejZnana i #bardziejKochana

Podstawowym celem fundacji jest rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej i wszelkich form nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

Rozpowszechnianie Nabożeństwa do Matki Bożej wg. Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

Rozpowszechnianie Nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi​.

Rozpowszechnianie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi​.

Rozpowszechnianie Apostolatu Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe.

NASZE WARTOŚCI

Małżeństwo i rodzina

Bierzemy wzór od Świętej Rodziny, wspieramy inicjatywy promujące małżeństwo, głoszące jego nierozerwalność i wspierające rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Wspieranie małżeństw we wspólnej drodze do świętości​.

Przekazywanie wartości katolickich dzieci i młodzieży.

Pomoc rodzinom w kryzysie.​

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...

Rdz 1, 27

NASZE WARTOŚCI

Prawdziwie Boży Kapłani

Tryumf Niepokalanego Serca Maryi przyjdzie przez Kapłanów, katolickich i Bożych, którzy są wierni prawdzie Ewangelii. To o nich i za nich modlimy się, z nimi współpracujemy i im chcemy oddać głos.

Współpracujemy tylko z Kapłanami, którzy:

wierni Słowu Bożemu

oddali swe życie Jezusowi przez Serce Maryi​

Nasze wartości

To one nas określają

Totus Tuus

W ślad za Bogiem Ojcem, który powierzył swojego Syna Matce Najświętszej, oddajemy
siebie, nasze działania i życie w ręce Matki Bożej. W raz za Świętymi powtarzamy Totus
Tuus Maria, Totus Tuus.

Czysta nauka katolicka

Korzystamy jedynie z czystej, zdrowej i prawdziwej nauki katolickiej. Weryfikujemy
źródła, nauczania i osoby, z których czerpiemy. Odrzucamy wszelkie zatrute nauki i osoby, które je głoszą.

Dziel się dobrem

Darmo otrzymaliście darmo dawajcie. Bóg obdarzył nasz zespół wieloma talentami i
szerokim wachlarzem kompetencji. Korzystamy
z nich aby tworzyć wartościowe materiały i pragniemy udostępniać je każdemu za darmo.

Wsparcie patronów

Zawierzamy nasze dzienne sprawie tym, którzy są już w Domu Pana: ojcu Wenantemu Katarzyńcowi, św. Janowi Pawłowi II, bł. Stefanowi Wyszyńskiemu.

WESPRZYJ NAS

Wsparcie finansowe pozwala nam istnieć

Dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować nasze cele statutowe oraz rozwijać działalność Fundacji. Całość darowizn przeznaczamy na rozpowszechnianie Kultu Matki Bożej wśród Polaków oraz na krzewienie wartości katolickich oraz działalność na rzecz promowania i obrony cywilizacji chrześcijańskiej.

Działania promocyjne - krzewienie kultu Matki Bożej

Rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej, aby była bardziej znana i kochana.

Działania edukacyjne - krzewienie wartości katolickich

Rozpowszechnianie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego, zgodnej z nauką Kościoła katolickiego.

Działania operacyjne - wspieranie inicjatyw społecznych

Pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom katolickim w ich rozwoju i sprawowaniu kultu religijnego, oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej.

Przekaż darowiznę

WESPRZYJ NAS
100

Na rozwój działalności i pomoc innym organizacjom.

Przekaż darowiznę

WESPRZYJ NAS
50

Na pokrycie bieżących wydatków.

Co nowego

Nasze ostatnie projekty